Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
KÖZÉPKORI ÉS KORAÚJKORI TÖRTÉNETI TANSZÉK

 

Szakmai életrajz - Prof. Font Márta

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Prof. Dr. habil. Font Márta, DSc szakmai életrajza

 

Személyes adatok:


 • Születési hely, idő: Pécs, 1952. 04. 28.
 • Állampolgárság: magyar

Iskolai végzettség, tudományos fokozatok:


 • 2003: MTA doktora
  Disszertáció: Kényszerpályák és választási lehetőségek  keresztény  nagyhatalmak árnyékában. Közép- és kelet-Európa a 10-12. században
 • 2002: levelező tag 
  Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz / Németország
 • 1997: habilitáció (JATE, Szeged)
  Előadások: Magyarok a Kijevi Évkönyvben (Формирование регионов и распад Киевской Руси)
 • 1990: történettudomány kandidátusa (MTA)
  Disszertáció: Magyar-orosz politikai kapcsolatok 1118-1240            
 • 1979: egyetemi doktori (dr. univ. JATE, Szeged)
  Disszertáció: A XII. századi orosz-magyar kapcsolatok kérdéséhez
 • 1975: történelem - orosz szakos diploma (JATE, Szeged)
 • 1970-1975: egyetemi tanulmányok: JATE történelem-orosz szak
 • 1970: érettségi, Nagy Lajos Gimnázium, Pécs

Munkahelyek:


 • 2007- : PTE általános, oktatási és tudományos rektorhelyettes
 • 1999-2005: PTE BTK dékán
 • 1998- : JPTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék egyetemi tanár
 • 1995- : tanszékvezető
 • 1992-1995: tanszékvezető helyettes
 • 1991-1997: egyetemi docens
 • 1983-1990: egyetemi adjunktus
 • 1980-1982: JATE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék egyetemi adjunktus
 • 1975-1979: egyetemi tanársegéd

Nyelvismeret:


 • orosz (felsőfok)
 • német (középfok)
 • angol (business english)
 • latin (olvasási szint)
 • lengyel (olvasási szint)
 • ukrán (olvasási szint)
 • bolgár (olvasási szint)
 • francia (olvasási szint)

Szakmai, közéleti, tudományszervezési tevékenység:


 • PTE BTK Kari Tanács tagja (1995-2008)
 • PTE Szenátus tagja (1996-2005)
 • PTE Szenátus Jogi és Ügyrendi Bizottság (1996-1997, 2004-2005)
 • MTA PAB Történeti és Filozófiai Szakbizottság elnöke (1996-)
 • MTA Történettudományi Bizottság tagja (1997- ), alelnöke (2003-2008)
 • MTA II. osztály tanácskozási jogú tagja (2003)
 • OTKA Történettudományi zsüri tagja (1996-1998)
 • MAB Történeti-néprajzi Szakmai Bizottság tagja (2001-2006)
 • MTA Orosz-Magyar Történész Vegyesbizottság tagja (1990-), alelnöke (1999-)
 • MTA Ukrán-Magyar Történész Vegyesbizottság tagja (2005-)
 • Középkori Egyetem Alapítvány Kuratórium elnöke (2002-)
 • Historische Komission, Akadémia, Mainz (2002)
 • Medieval Chronicle Society tagja (1996- )
 • Századok szerkesztőbizottságának tagja (2000-)
 • Kelet-Európa Kézikönyvsorozat (Graz) szerző (2004-2005)
 • Eszéki és Ivano-Frankivsk Egyetemek Történeti periodikáiban szerkesztőbizottsági tag (2005- )
 • Specimina Nova, Pars Prima, Sectio Medievalis szerkesztő (2001- )
 • Pécs története nagymonográfia társszerkesztő (1992- )
 • MTA-ELTE Russzisztikai Kutatócsoportban témavezető (2007-2009)
 • Regesta imperii (Sigismund-projekt) Bécs (2005- )
 • Középkori egyháztörténet: együttműködés az Erlangeni Egyetemmel (2008- )

Fontosabb ösztöndíjak, pályázatok, díjak:


 •  Excellence publikációs díj (PTE 2007)
 • Publikációs különdíj (PTE 2006)
 • Az év publikációja (PTE 1998)
 • Tudományszervezési díj (MTA PAB 2001, 1997)
 • Széchenyi professzori ösztöndíj (1997-2000)
 • OTKA témavezető (1995-1999, 2000-2004): Pécs története nagymonográfia
 • OTKA témavezető (1991-1993): Magyarok a Kijevi Évkönyvben
 • OTKA témavezető (2001-2005): Kormányzattörténet
 • OTKA témavezető (2005-2009): Doktori Iskola Támogató Program
 • OÖT ösztöndíj 1986 Moszkva
 • OÖT ösztöndíj 1987, 1988 Krakkó
 • DAAD ösztöndíj 1993 Tübingen, Köln
 • Tempus ösztöndíj 1993 Thesszaloniki
 • GWZO Lipcse 1998, 2004
 • Collegium Hungaricum, Bécs 2007
 • Cambridge Hospitality Scheme 1999

Fontosabb konferenciaszervezések:


 •  Mittelalterliche Häuser und Strassen in Mitteleuropa (1997)
 • Die Ungarische Universitätsbildung und Europa (2000)
 • A magyar államiság első ezer éve (2000)
 • Pécs a Mohács előtti Magyarországon (2000)
 • Hatalmi ideológiák a szláv népek körében (2001)
 • Limits of Authority: State Power and Civic Society in Central and Eastern Europe 1300-1800 (2002)
 • Magyar-lengyel történész vegyesbizottság pécsi ülése (2004)
 • The Latin and Orthodox Christianity between two Millenia (2007)
 • Renaissance - Relations (2008)
 • A felsőoktatási intézmények gazdasági hatékonysága és társadalmi felelősségvállalása (2009)

Fontosabb konferenciarészvételek:


 • Szláv kongresszusok (1983 Kijev, 1988 Szófia, 1993 Pozsony, 1998 Krakkó, 2003 Ljubljana, 2008 Ohrid)
 • Hungarológiai Kongresszusok (1996 Róma, 2001 Jyväskylä, 2006 Debrecen)
 • Medieval chronicla Society konferenciái (1996, 1999 és 2002 Utrecht, 2005 Reading)
 • Párizs, Conquéte et integration. Les Hongrois et L'Europe (1997, Sorbonne)
 • Bologna, Nascita di una natione (1998)
 • ELTE Russzisztikai Intézet nemzetközi konferenciája (1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008)
 • Kroatisztikai kongresszusok (1999 Eszék, 2002 Zadar)
 • International Medieval Congress (1996 és 1998 Leeds)
 • International Legal Conference (2000 Exeter)
 • International medieval Congress (1993 és 2001 Kalamazoo / Michigan / USA)
 • Чтения к 80-летию Пашуто (Moszkva 1998)
 • Südostdeutsches Kulturwerk konferenciája (1998 Lőcse)
 • Expanding the Frontiers of medieval Latin Christianity: The Crusades and the Military Ordens. A Cross-Disciplinary Workshop, CEU (1999)
 • Medieval Nomads (Szeged 2000, 2004)
 • MTA II. Osztályának rendezvényei -  A történeti helyzettudat alakváltozásai: kényszerpályák és alternatívák a magyar történelemben, Die ungarische Staatsgründung und die Nachbarstaaten (2000)
 • MTA Orosz-magyar történész Vegyesbizottság konferenciái (Ungvár 1991, Pécs 1995, Eger 2000, Moszkva 2002 és 2005)
 • MTA Lengyel-magyar történész vegyesbizottság rendezvényei (Torun-Varsó 2003, Pécs 2004, Krakkó 2005)
 • MTA Ukrán-magyar történész vegyesbizottság rendezványei (Kijev 2005, Sárospatak 2006)
 • International Congress on Central and East European Studies (ICCEES) (2000 Tampere, 2005 Berlin)
 • Szent István és kora (Lendva 2000)
 • Magyarország és a Kijevi Rusz a 9-13. században (2000 Ungvár, KMKE és Magyar Főkonzulátus)
 • Ostmitteleuropa an der Wende des 1. und 2. Jahrtausend (Pozsony (2001)
 • Kétezer év a Duna mentén (osztrák-magyar rendezvény, 2001 Pécs)
 • Ukranisztikai Konferenciák (2002 és 2005 Szeged)
 • Cambridge BASEES konferencia (2002)
 • Lviv Institut Ukrainoznavstva konferenciái a közékori halicsról (2003, 2007)
 • Budapest, ELTE, HEFOP Bölcsész tananyagfejlesztő konferencia (2006)
 • Byzantium and New Countries (Krakkó 2006)
 • A mohácsi csata 480. évfordulója (Pélmonostor 2006)
 • Slavonic Studies in a Comparativ Manner (Gargnano 2007)
 • Stavanger, Norvégia, Saga konferencia (2008)

Fontosabb előadások:


 •  Moszkva, Институт Славяноведения и Балканистики РАН (1997)
 • Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte Ostmitteleuropas (GWZO) Lipcse 1998, 2004
 • Greifswaldi Egyetem (1998)
 • Prága, Tudományos Akadémia (1998) Tudományos Szimpozium a közép-európai szlavisztikai kutatások állapotáról
 • Graz-i Egyetem -  Institut f. Südosteuropas (1999, 2003)
 • Aberdeen, Erasmus vendégtanár (1999, 2007)
 • Thessaloniki (Tempus és Erasmus vendégtanár 1993, 2000)
 • Tübingeni Egyetem (1995, 2001)
 • Bécs, ÖAW Egyetemtörténeti Kutatócsoport (2003)
 • Mainz, Akademie der Wissenschaften (akadémiai székfoglaló, 2004)
 • Moszkva, OTA Oroszországi magyar kulturális évad (2005)
 • MTA II. osztálya felolvasóülése (2006)
 • Stuttgart, Magyar Intézet (2008)