Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
KÖZÉPKORI ÉS KORAÚJKORI TÖRTÉNETI TANSZÉK

 

Szakmai életrajz - Kiss Gergely

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Dr. Kiss Gergely, PhD szakmai életrajza

Személyes adatok:


 • Születési hely, idő: Budapest, 1971. 11. 28.
 • Állampolgárság: magyar

Iskolai végzettség, tudományos fokozatok:


 • 2003: PhD, Szegedi Tudományegyetem
  Disszertáció: A királyi alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. században. Eexemptio, protectio és nemzetközi háttér.
 • 1995-1998: medievisztika PhD program, József Attila Tudományegyetem, Szeged
 • 1990-1995: történelem-francia szak, Janus Pannonius Tudományegyetem, BTK, Pécs
 • 1986-1990: Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest

Munkahelyek:


 • 2011- : Pécsi Tudományegyetem, BTK, Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék, egyetemi docens
 • 2003- : Pécsi Tudományegyetem, BTK, Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék, egyetemi adjunktus
 • 1997-2003: Janus Pannonius Tudományegyetem / Pécsi Tudományegyetem, BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék, egyetemi tanársegéd
 • 1996-1997: könyvtáros az Országos Széchenyi Könyvtár Térképtárában, Budapest

Nyelvismeret:


 • Francia (felsőfok)
 • Latin (középfok)

Szakmai, közéleti, tudományszervező tevékenység:


 • 2014–: társult (külső) tag: Centre de Recherches Historique de l’Orient (CERHIO) – Angers
 • 2014–: MTA-DE Lendület Magyarország a Középkori Európában Kutatócsoport
 • 2012–: PPKE–MTA ’Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport (a Camera Apostolica magyarországi forrásai)
 • 2012-: Marginalité, économie et christianisme. La vie matérielle des couvents mendiants en Europe du Centre-Est (XIIIe-XVIe s.) (MARGEC)
 • 2010–2013: „At the Foundations of the Modern European State:  The Legacy of the Medieval Clergy” Groupement de Recherches Internationales (GDRE) /Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (LAMOP), Laboratoire d’informatique en images et systèmes d’information (LIRIS), Université Pantheon Sorbonne – Paris 1, Institut National des Sciences Appliquees de Lyon (INSA), École Centrale de Lyon, Universite Claude Bernard – Lyon 1, Université Lumière – Lyon 2, Universidade Católica Portuguesa, Universita degli Studi di Milano, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma)/
 • 2009-: „Internationale Arbeitsgruppe „Gentes trans Albiam - Europa östlich der Elbe im Mittelalter” (Göttingen, http://wwwuser.gwdg.de/~aklammt/)
 • MTA Köztestülete, tag (2006)
 • Kelet-Európa története Munkabizottság, Pécsi Akadémiai Bizottság, Pécs, tag (2004-)
 • Egyháztörténeti Munkabizottság, Pécsi Akadémiai Bizottság, Pécs, elnök (2004-)
 • Pécsi Tudományegyetem, BTK, Kari Tudományos Diákköri Tanács, oktató titkár (1997-)
 • Magyar Történelmi Társulat, tag (1997-)
 • MTE PHB, Pécs, elnök (1994-1995)
 • Magyar Történészhallgatók Egyesülete Pécsi Helyi Bizottság, Pécs, tag (1992-1995)

Fontosabb ösztöndíjak, pályázatok és díjak:

 • Kristó Gyula Díj (2008)
 • Bólyai János Kutatási Ösztöndíj (2008-2010)
 • MTA PAB „A régió kiemelkedő kutatója" díj (2006)
 • Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Debrecen. III. helyezés (1995)
 • Tempus ösztöndíj, Paris (1994)
 • Nyári egyetem, Poitiers (1994)

Fontosabb előadások: 

 • A pécsi püspökök és városuk, Pécs (2010. 05. 06.): Hündler Vid pécsi segédpüspök

 • Fondation del Duca/Collège des Bernardins, Paris (2009. 02. 09-12.): Les légats pontificaux en Hongrie aux XIIIe-XVe siècles
 • Pécsi Akadémiai Bizottság - PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék (2007. 11. 12.), Pécs: Latinisation des institutions orthodoxes en Hongrie au XIIIesiècle
 • Szegedi Tudományegyetem - József Attila Tudományos és Informatikai Központ (2007. 09. 13. - 09. 16.), Szeged: Les légats pontificaux en Hongrie aux temps des rois Angevins (1301-1311)
 • Szegedi Akadémiai Bizottság - Szegedi Középkorász Műhely (2007. 06. 07. - 06. 08.), Szeged : A székesfehérvári prépostság középkori kiváltságai egy 18. századi „vitairatban"
 • Pécsi Akadémiai Bizottság - Egyháztörténeti Munkabizottság (2006. 12. 12.), Pécs :A székesfehérvári káptalan hiteleshelyi tevékenysége 1353-ig
 • Pécsi Egyházmegye Egyháztörténeti Bizottság (2006. 05. 24.), Pécs : A 11. századi pécsi püspökök (Bonipert, Mór és István)
 • PTE ÁJK (2005. 09. 30.), Pécs : Holub József és az egyházi igazgatástörténet. (A Zala megye története a középkorban egyházigazgatási vonatkozásai)
 • Szegedi Akadémiai Bizottság - Szegedi Középkorász Műhely (2005. 06. 08-09.), Szeged : „... iurisdictionem ... in abbatiis et praeposituris regalibus, ecclesiae Strigoniensi per Ungariam ubicunque subiectis ..." A királyi egyházak helye a középkori  magyar egyházi hierarchiában. Eredmények és kutatási lehetőségek
 • Mission historique française en Allemagne (2004. 07. 07.), Göttingen : Naissance du christianisme hongrois
 • Pécsi Egyházmegye Egyháztörténeti Bizottság - PAB Egyháztörténeti Munkabizottság - Pécs Története Alapítvány (2003. 10. 25.), Pécs: A pécsváradi apátság egyházjogi kiváltságai
 • Szegedi Akadémiai Bizottság - Szegedi Középkorász Műhely (2003. 05. 08-09.), Szeged: „Talem concessimus libertatem, qualem detinet monasterium Sancti Benedicti in Monte Cassino..." Pannonhalma és a montecassinoi szabadság (libertas)
 • Collegium Budapest (2002. 05. 15-18.), Budapest: Eglises abbatiales et réseau des paroisses séculières:  cooperation ou concurrence (Hongrie, Transdanubie, XIIIesiècle)
 • Maison des Hautes Études en Sciences Sociales - Collegium Budapest (2001. 11. 22-24.), Paris: Regnum et communitas regni : représentations de la 'patrie' dans la littérature légendaire hongroise et dans le Chronicon Pictum
 • V. Hungarológiai Kongresszus (2001. 08. 06-10.), Yväskylä: A magyarság megítélése az államalapítás korában
 • PTE ÁJK - PTE BTK - XX. Század Intézet (2000. 12. 15.), Pécs: Állam és egyház a 11-12. századi törvényalkotásban
 • Pécs Története Alapítvány - PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék (2000. 10. 20-21.), Pécs: A pécsi püspökség megszervezésre és területi kiterjedése
 • Bács-Kiskun Megyei Levéltár (2000. 09. 25.), Kecskemét: A somogyvári bencés apátság alapítása és francia kapcsolatai
 • VI. International Congress of the Central and East European Studies (2000. 08. 03.), Tampere: Contribution à l'évolution des chapitres dans la Hongrie médiévale
 • Szlovéniai Magyar Művelődési Intézet (2000. 04. 14.), Lendva: Az István-kori egyházszervezet kialakításának szakaszai és problémái
 • Université d'Angers (1999. 11. 15.), Angers: Le monaschisme bénédictin en Hongrie médiévale
 • Université d'Angers (1999. 11. 08.), Angers: La naissance de la chrétienté hongroise
 • Szegedi Akadémiai Bizottság - Szegedi Középkorász Műhely (1999. 07. 02.), Szeged: A pécsváradi bencés kolostor birtokainak és egyházjogi kiváltságainak biztosítása a 12-13. században
 • Pécs Története Alapítvány - PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék (1998. 09. 21.), Pécs: Jogbiztosítás a pécsváradi bencés monostorban a 12-13. században. Adalékok a magyarországi exemptio történetéhez
 • Université Paris 1 (Sorbonne) - JATE BTK - Institut Hongrois (1997. 06. 17.), Párizs: La fondation d'une abbaye bénédictine de Somogyvár