Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
KÖZÉPKORI ÉS KORAÚJKORI TÖRTÉNETI TANSZÉK

 

Szakmai életrajz - Fedeles Tamás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Dr. habil. Fedeles Tamás, PhD szakmai életrajza

Személyes adatok:


 • Születési hely, idő: Dombóvár, 1974. 07. 11.
 • Állampolgárság: magyar

Iskolai végzettség, tudományos fokozatok:


 • 2005: PhD (Summa cum laude), SZTE, Szeged.
  Disszertáció: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526)
 • 2000-2003: Medievisztika PhD program SZTE, Szeged.
 • 1994-2000: JPTE/PTE, Pécs Történelem szak, történelem szakos középiskolai tanár
 • 1992-1999: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, katolikus hittanár
 • 1988-1992: Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium (Esztergom)

Munkahelyek:


 • 2008- : PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék, Történeti, Segédtudományok Szeminárium, intézeti szemináriumvezető egyetemi adjunktus
 • 2006-2008: PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék, Történeti, Segédtudományok Szeminárium, szemináriumvezető egyetemi adjunktus
 • 2005-2006: PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék, egyetemi tanársegéd
 • 2005- : Márton Áron Szakkollégium (Pécs), oktató
 • 2004-2005: PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék, tudományos segédmunkatárs; Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Egyháztörténeti Tanszék, meghívott előadó
 • 2001-2002: Zülpich (Németország), római fürdő és középkori prépostság archeológiai feltárási munkálatai a PTE munkatársaként (11 hónap)
 • 2000-2003: Szegedi Tudományegyetem, Történeti Segédtudományok tanszék óraadó (PhD-ösztöndíjasként)
 • 2000: Újhelyi Imre Mezőgazdasági Szakközépiskola (Szentlőrinc), kollégiumi nevelő

Nyelvismeret:


 • Német (középfok)
 • Latin (középfok)
 • Angol (olvasási szint)

Szakmai, közéleti, tudományszervező tevékenység:


 •  MTA Fiatal Kutatók Testülete tag, az MTA II. Osztály koordinátora (2008-)
 • A Magyar Történelmi Társulat tagja (2008-)
 • Pécs Lexikon szerkesztőbizottsági tag, szakszerkesztő (2008-)
 • MTA Köztestülete, tag
 • Baranyai Történelmi Közlemények, szerkesztőbizottsági tag (2005-)
 • MTA PAB, Várostörténeti Bizottság, tag (2005-)
 • Pécsi Egyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága, tag (2005-)
 • MTA PAB Egyháztörténeti Munkabizottság, titkár (2004-)

Fontosabb ösztöndíjak, pályázatok és díjak:


 • Klebelsberg Kunó ösztöndíj (2009: Bécs, 1 hónap)
 • Klebelsberg Kunó ösztöndíj (2008: Bécs, 1 hónap)
 • Collegium Hungaricum ösztöndíj (2008: Bécs, 2 hónap)
 • MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj (2008-2011)
 • Kristó Gyula-díj (2007)
 • Collegium Hungaricum ösztöndíj (2006: Bécs, 2 hónap)
 • MTA PAB és a Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítvány 2004. évi I. díja
 • DAAD kutatói ösztöndíj (2003-2004: Bonn, 6 hónap)
 • XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs III. hely (1999)
 • Erasmus ösztöndíj (1998-1999: Köln, 3 hónap)

Fontosabb előadások:


 • Rubicon Mesterkurzus, Budapest (2009): Magyar reneszánsz főpapok; Mátyás király és a szebbik nem c. előadások (2×45 perc)
 • Renaissance-Relations. International Conference (Pécs, 2008. október 1-3.): Persönliche frömmigkeit eines ungarischen Magnaten im Zeitalter des Königs Matthias Corvinus: Romwallfahrt von Nikolaus Újlaki im Jahre 1475
 • Mátyás, az államszervező uralkodó (A ZML Levéltári Napja - Zalaegerszeg, 2008. szeptember 24.): Egy Mátyás-kori arisztokrata személyes vallásossága: Újlaki Miklós római zarándoklata 1475-ben
 • XII. Nyári Akadémia, Szabadka (2008): Mátyás király belpolitikája; A Mátyás-kori hadszervezet; Mátyás diplomáciája és háborúi; A Mátyás-kori királyi udvar c. előadások (4×90 perc)
 • Kulturális Központ, Pécs (2008): „Mátyás Isten kegyelméből Magyarország királya"
 • Egyházi Arcélek a Pécsi Egyházmegyében II. (Pécs, 2007. december 12.) c. konferencia: Ernuszt Zsigmond püspök pályaképe
 • The Latin and Orthodox Christianity between two Millenia (International Conference Hungary Academy of Sciences Academical Regional Comittee of Pécs 12. 11. 2007): Ausländer in den ungarischen Dom- und Stiftskapiteln während des Spätmittelalters (1301-1526)
 • A Lazaristák története Magyarországon nemzetközi tud. konf. (PPKE, Piliscsaba, 2007. okt. 15.) „A Missiótársaság - közönsg. Lazaristák - és a magyarok". Adalékok a Lazaristák magyarországi működéséhez az önálló magyar rendtartomány megalakulásáig
 • 825 éves a hiteleshelyi írásbeliség (Pécs, 2006. dec. 12.) c. konferencia: A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenységének főbb jellemzői a késő középkorban
 • Collegium Hungaricum Berlin (2006): Königreich Ungarn die Vormauer des Christentums - Der Sieg bei Nándorfehérvár/ Belgrad 1456
 • Történelemtanárok Egyesülete, Budapest (2006): Szent vagy eretnek? Girolamo Savonarola és a késő középkori Egyház
 • IV. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2005. június 9-10.): Pécsi kanonok uralkodói szolgálatban a késő középkorban (c. előadás
 • Kolostorok Tolna megyében (Bátaszék, 2005. május 18.): Középkori kolostorokra és birtokaikra vonatkozó adatok a pécsi székeskáptalan hiteles helyi kiadványaiban
 • Collegium Hungaricum Wien (2005.): Die kirchenhistorische Bedeutung der frühchristlichen Begräbnisstätten von Sopianae (Pécs/Fünfkirchen)
 • Intercisa Múzeum, Dunaújváros (2005): Mátyás a reneszánsz király
 • Internationale Konferenz, Religions- und Kulturgeschichtsschreibung im Donauraum: Forschungstand, Initiativen, Methoden, Theorien (Freudenstadt 15.-19. September 2004): Die Erforschung der mittelalterlichen Domkapitel in Ungarn. Ein historiographischer Überblick
 • Pécs szerepe a Mohács előtti Magyarországon c. konferencia. (Pécs, 2000. október 20-21.): A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a hiteleshelyi oklevelek tükrében (1354- 1437) c. előadás
 • Petrovich Ede emlékkonferencia (Pécs, 1998. szeptember 21.) A Congregatio Missionis magyarországi története (1686-1926)