Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
KÖZÉPKORI ÉS KORAÚJKORI TÖRTÉNETI TANSZÉK

 

Szakmai életrajz - Bagi Dániel

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Prof. Dr. habil. Bagi Dániel, PhD szakmai életrajza

 

Személyes adatok:


 •  Születési hely, idő: Pécs, 1968. 08. 23.
 • Állampolgárság: magyar

 

Iskolai végzettség, tudományos fokozatok:


 • 2008: Habilitáció, PTE:
  Előadások:
  Sclaconia-Sclavania-Sclavinia. Egy történeti földrajzi fogalom változása a középkorban
  Divisio Regni és Ius Ducale. A világi hatalom megosztásának modelljei Kelet-Közép-Európában a középkorban (11-13. század).
 • 1999: PhD-fokozat megszerzése, KLTE
  Disszertáció: Nagy Lajos lengyelországi uralmának tisztázatlan kérdései.
  Témavezető: Font Márta
 • 1993: MA diploma, JPTE BTK történelem-germanisztika.

 

Munkahelyek:


 • 2007- : PTE BTK Középkori és Koraújkori Történelem Tanszék, egyetemi docens
 • 1999-2007: JPTE/PTE BTK Középkori és Koraújkori Történelem Tanszék, egyetemi adjunktus
 • 1993-1999: JPTE BTK Középkori és Koraújkori Történelem Tanszék, egyetemi tanársegéd

 

Nyelvismeret:


 • német (felsőfok)
 • lengyel (felsőfok)
 • angol (középfok)
 • újgörög (alapfok)
 • latin (olvasási szint)                       

 

Szakmai, közéleti, tudományszervező tevékenység:


 • Az Acta Historica Neosoliensia (Besztercebánya) szerkesztőbizottságának tagja (2008-)
 • Az MTA PAB II Munkabizottságának titkára (2008-)
 • Qaestiones Medii Aevi Novae (Varsó) magyarországi képviselője (2007-)
 • Az MTA-PAN-PAU Történész Vegyes Bizottságának Titkára (2000-)
 • Az MTA köztestületi tagja (1999)

Fontosabb ösztöndíjak, pályázatok és díjak:


 •  A Lengyel Történeti Társulat Pro Historia Polonorum díja (Krakkó 2007)
 • Herder-Intézet Marburg, kutatási ösztöndíj (2004 és 2007)
 • Bolyai János kutatási ösztöndíj (2003-2006)
 • Max-Planck Institut für Geschichte, Göttingen, kutatói ösztöndíj (2002)
 • FKFP-pályázat vezető (2001-2003)
 • VW-Stipendiat, Tübingen. Eberhard-Karls-Universität (1999)
 • OTKA témavezető (1999-2003)
 • Az MTA-PAN Történész Vegyes Bizottságának pályadíja (I. helyezés) a legjobb benyújtott publikációért
 • Jagelló Egyetem Krakkó, kutatói ösztöndj, valamint megbízott előadó a Hungarológiai Intézetben (1995)
 • TEMPUS-ösztöndíj, Thesszaloniki, Arisztotelész Egyetem (1991)

Fontosabb előadások:


 • Herkunft und Hintergrund des Gallus Anonymus. DHI Warschau (2009)
 • Kronika Galla jako źródło do historii węgierskiej. IH UAM, Poznań (2009)
 • Militante Inklusions- und Exklusionsideen in Europa. Antemurale, Vormauer, Bollwerk. Wissenschaftliche Tagung in Gießen, 27-29. März 2008.
  Antemurale-Ideen in Ungarn im ausgehenden Mittelalter
 • Anonymus Gallus in Light of Recent Resarch on 12th Century Hisotriography. International Conference, Kraków, 2007. április 13-14. Regnum and ducatus int he Chronicle of Gallus in Light of Historiography of Central-Europe in the 12th century.
 • Herrscherhöfe und Geschichtsbild. Geschichtsdenken im mittelalterlichen Ostmitteleuropa 10-13. Jh. Herder-Institut, Marburg (2007)
 • Succession in Medieval Europe. International Conference, University of London, 2006. április 4-6. 
  Basic Problematics of Succession to the Throne in Medieval East-Cenral Europe.
 • The Medieval Chronicle IV. Reading, 2005. július 15-19.
 • Królowie węgierscy w najstarszym dziele dziejopisarstwa polskiego. IH PAN, Warszawa (2005)
  Cum Ira et studio. Schlechte und gute Könige bei Iohannes von Czarnkow.
 • The Medieval Chronicle III. Doorn, Hollandia. 2002. július 15-19.
  Retrospektive Geschichtsanschauung in der Geschichtsschreibung Ost-Mitteleuropas.
 • Ungarn und die Nachbarländer um 1000. Internationale Konferenz des EuropaInstituts und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Budapest, 2000., dec. 14.
  Otto III und Bolesław Chrobry in Gnesen im Jahre 1000.
 • A magyar államiság első ezer éve. Tudományos tanácskozás a PTE Jogtörténeti Tanszékének és Történelem Tanszékeinek szervezésben. Pécs, 2000. december 17. 
  Politikai megállapodás és vérszerinti öröklés. A lengyel-magyar perszonális unió létrejöttének körülményei.
 • Ludwig von Anjou und seine Außenpolitik. Eberhard-Karls-Universität, Tübingen (1999)
 • Polska i Wegry w kulturze europejskiej. Kraków, 1996 április
  A magyar jog hatása a lengyel jogfejlődésre a középkorban.