Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
KÖZÉPKORI ÉS KORAÚJKORI TÖRTÉNETI TANSZÉK

 

Bemutatkozás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A tanszék jogelődje a Középkori és Koraújkori Történeti Szeminárium volt, melyet a JPTE-n 1983-ban meginduló egyetemi történész képzés keretében Barta Gábor szervezett meg 1984-ben, a Történettudományi Intézet részeként. 2008 őszétől a tanszék ismét az akkor létrehozott Történettudományi Intézet részeként működik.

A szeminárium, majd (a szervezeti átalakulást követően) tanszék oktatói állományának döntő része kezdetben az MTA Történettudományi Intézetének munkatársai közül került ki, Barta Gábor, Hóvári János, Katus László, Petneki Áron, Zimányi Vera személyében. Mellettük Bán Péter és Font Márta erősítette 1983-tól az egykori főiskolai tanszék középkori és koraújkori oktatói gárdáját. 1991-ben, Barta Gábor távozása után, Katus László vette át a tanszék vezetését, akit ebben a pozícióban Font Márta váltott 1995-ben, aki azóta folyamatosan ellátja a tanszékvezetői teendőket. A személyi állományban nagy változás 1993-ban történt, amikor több, egyidejűleg távozó kolléga helyére részben saját végzős hallgatóink, részben más budapesti intézményekből (ELTE, Magyar Országos Levéltár) meghívott oktatók: Ágoston Gábor, Oborni Teréz, Varga J. János, kerültek.

Az utánpótlás-nevelés kezdettől fontos feladat volt, s ennek eredményeként az időközben távozó kollégák helyét az itt végzett egykori hallgatók vették át: ma már - a tanszékvezető kivételével - kizárólag ők adják a tanszék oktatói gárdáját.

Ellentétben más hazai egyetemek struktúrájával (és a többi pécsi történeti tanszékhez hasonlóan) nem különül el sem szervezetileg, sem személyileg a  magyar és az egyetemes történelem oktatása és kutatása. Ez nagyobb integráltságot biztosít az oktatásban, s szélesebb lehetőségeket a kutatás terén.

A tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatók számára az oktatók tutori tevékenységgel segítik az OTDK dolgozatok készítését.

A tanszék Erasmus-programjai révén Aberdeenben, Grazban, Tübingenben nyílik lehetőség néhány hónapos külföldi tanulmányok folytatására mind BA, mind MA szinten.

2001-től önálló, kétévente megjelenő idegen nyelvű folyóirattal rendelkezik tanszékünk, (Specimina nova - Sectio mediaevalis) továbbá kiadója a Kelet-Európa és Balkán Tanulmányok kötetnek.

 

Ugyancsak a tanszék a gazdája az Interdiszciplináris Doktori Iskola keretében működő „A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1700 közt" című doktori programnak.